Föreläsare / Talare

 

Heidi Biseth (NO)

Heidi Biseth arbetar som lärarutbildare och forskare vid Högskolen i Buskerud og Vestfold, Norge. Hon har bedrivit forskning i Skandinavien och i Afrika söder om Sahara. Hennes främsta intressen är hur utbildning kan bidra till att främja demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Heidi har varit med och skrivit boken "Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen." (2014).

Jan Grannäs (SWE)

Jan Grannäs, FD, är universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Grannäs arbetade 5 år som lärare i samhällskunskap och geografi innan han sadlade om till lärarutbildare och forskare. Hans intresseområden inom forskning är demokrati och utbildning, medborgarskap och utbildningsmiljöer.

 

Georg Henrik Wrede

Direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet, med ansvar för ungdomsarbete och ungdomspolitik.

 

Matias Mäkynen

Matias Mäkynen är en juridikstuderande från Vasa och för tillfället den yngsta invalda i Vasa stadsfullmäktige. Hans inställning i livet är att om något inte känns rätt så ska man själv försöka ändra på saken. Som exempel på det här så ordnade Matias tillsammans med sina vänner för femte gången i somras Hippiknik-parkfestival och han har engagerat sig politiskt. Inom politiken strävar Matias efter att olika grupper tas i beaktande vid beslutsfattande och att människor ska ha möjlighet att verkligen bli hörda.
 

 

Marina Lindell

Marina Lindell har nyss disputerat i statskunskap med avhandlingen ”Deliberation och åsiktsförändring – en studie av individegenskaper och gruppkontext”. Hon forskar i vad som händer när medborgarna får delta i politiska samtal och får vara med och påverka politiska beslut. Tidigare har hon jobbat inom finlandssvenska organisationer såsom SÖU och Svenska studiecentralen. På fritiden målar hon gärna (väggar, staket, husfasader etc), bygger pussel eller tränar.

 

Mats Brandt

Mats Brandt är kommundirektör i Malax. Han är Politices licentiat i nationalekonomi. Mats har varit med och utvecklat Ungdomsenkäten/Luppen och han satt med i projektets styrgrupp under de första åren. Mats har tidigare varit aktiv i Ungdomsrörelsen, bland annat som ordförande för SÖU (2000-2003) och han stöder gärna utvecklingen av föreningsväsendet, särskilt ungdomsfrågor. 

 

Pia Nyman-Kurkiala

Pia Nyman-Kurkiala är docent i sociologi och universitetsforskare i socialvetenskap med inriktning ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Hon var med när Ungdomsenkäten/Luppen-projektet startades 2005 och har nu hållit på med olika ungdomsforskningsprojekt i 15 år. Pia är intresserad av delaktighet och politiskt intresse bland ungdomar. På fritiden spelar hon elgitarr i ett rockband.


Patrik Söderberg

Patrik Söderberg är doktorand i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa och forskar om mobbning och utanförskap bland barn och unga. Patrik ansvarar för dataanalyserna av Ungdomsenkäten. Han är en 35-årig småbarnspappa som tycker om att sova, se på fotboll och spela brädspel.

 

Ungdomspanel

 

Calle Koskela

Calle Koskela studerar politisk historia vid Helsingfors Universitet. Politik och samhälle har länge varit Calles stora intressen, och det började redan i högstadiet då han blev vald till elevkårens ordförande. Sedan dess har han bl.a. varit ordförande för Vasa ungdomsfullmäktige (2012-2014) samt suttit med i en hel del nämnder i Vasa stad. Han ser framemot att få medverka i seminariet och tillsammans med de övriga deltagarna fundera på hur vi kan förstärka ungdomens möjligheter att påverka.

 

Amina Elezovic

Amina Elezovic går första året i Vasa gymnasium. Hon är hemma från Bosnien, men har bott i Finland sedan 2009. Amina är intresserad av samhälls- och internationella frågor, och nyligen har hon också börjat engagera sig i flyktingfrågor. Hon är elevkårsordförande i Vasa gymnasium och sitter med i Finland Svenska Skolungdomsförbundsstyrelse. På sin fritid älskar hon att leka med sin lilla hund Lilly.

 

Ronja Karvinen

Ronja Karvinen går i Vasa Övningsskolas gymnasium. Ronja har suttit med i elevkårsstyrelsen sedan hon gick i låggstadiet. Hon är första viceordförande i Vasas ungdomsfullmäktige och dess representant i social- och hälsovårdsnämnden. Barns rättigheter och välmående är något hon länge intresserat sig för, och hon är med i Plan Finlands Barnstyrelse. Vid sidan om sitt samhällsengagemang tycker hon om att cykla och springa.

Johannes Borg

Ordförande i Vasa ungdomsfullmäktige.

 

Sidan uppdateras under hösten.