Program

 

9:00  Registrering och kaffe

 
9:15  Välkommen                                                                        Tvåspråkigt
          Välkomsttal

Presentation av dagens program

 

9:30 Ungdomsenkäten 10 år i Österbotten                                             Sve

Bakgrunden till Ungdomsenkäten (Pia-Nyman Kurkiala, Åbo Akademi) 

Ungdomsenkäten - ett verktyg för att höra barn och unga (Mats Brandt, Kommundirektör i Malax)
                  
9:45   Unga under luppen                                                           Sve/ fi material
          -  Delaktighet i Österbotten 2005-2013
           Patrik Söderberg, Ungdomsforskare vid Åbo Akademi
 
10:40  En ny ungdomslag                                                                              Fi
           Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

                (videolänk)

 

11:00  Lunch

 
12:00  Paneldiskussion med unga                                                        Tvåspråkigt
     Moderator: Calle Koskela
     Panelen: Amina Elezovic, Johannes Borg och Ronja Karvinen
 
12:30  #YesYouthCan - Inspirationsföreläsning med aktiv ungdom       Fi

                 Matias Mäkynen, ung kommunpolitiker 

 

12:50 Paus

 

13:00 Parallellt program


a) Föreläsning: Increased democratic youth participation through social media?
Heidi Biseth, Högskolen i Buskerud og Vestfold.                   Engelska
 
b) Workshop: Hur kan ungdomen engagera sig i Norden?            Tvåspråkigt
 
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten: pol. stud. Calle Koskela och ordförande i Vasa Ungdomsfullmäktige Johannes Borg.       
 

14:15 Kaffe

 

14:45 Parallellt program


a) Föreläsning: Demokrati, inflytande och skola - en jämförelse mellan Finland och Sverige. 

Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.                                     Sve/Finskt material
         

b) Workshop: Gör din röst hörd! - Utforska dina möjligheter att påverka. 
Marina Lindell, Åbo Akademi                                                     Svenska
 

16:00  Seminariet avslutas

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.