Facebook evenemang

Program

9:00  Registrering och kaffe

9:15  Välkommen

9:35 Ungdomsenkäten 10 år i Österbotten

11:00  Lunch

12:00  Paneldiskussion med unga

12:30 #YesYouthCan - Inspirationsföreläsning med aktiv ungdom

12:50 Paus

13:00 Parallellt program

14:15 Kaffe

14:45 Parallellt program

16:00  Seminariet avslutas

Hur delaktiga är unga i samhället idag? Och har du funderat på hur du som ung kan påverka?

 

Seminariet "Under luppen" riktar sig till dig som vill lära dig mer om delaktighet i samhället och hur man som ung kan göra sin röst hörd och påverka. Under dagen hålls det föreläsningar, workshops, en inspirationsföreläsning och en paneldiskussion med ungdomar.

 

Vad händer på seminariet?

På seminariet kommer vi att presentera resultaten av Ungdomsenkäten Luppen, en enkät som pågått sedan år 2005 och där ungdomarna i Österbotten fått svara på frågor om skola, fritid, hälsa och delaktighet i samhället. Kanske har du själv deltagit i denna enkät? Vi har också bjudit in en ungdomspanel som ger sin syn på ämnet.

Efter lunch hålls en inspirationsföreläsning av en engagerad ungdom på temat #YesYouthCan. Därefter har ni möjlighet att delta i workshops och/eller lyssna på föreläsningar av nordiska forskare. Workshopsen man kan välja är "Gör din röst hörd! Utforska dina möjligheter att påverka." med Marina Lindell och "Hur kan ungdomen engagera sig i Norden?" av Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten under ledning av pol.stud. Calle Koskela och ordförande i Vasa Ungdomsfullmäktige Johannes Borg. Det är begränsade platser på workshopsen så först till kvarn gäller!

Våra föreläsare är från Norge och Sverige och de kommer bl.a. att prata om skillnaden mellan hur mycket de unga får påverka i Finland och i Sverige och om delaktighet på sociala medier.

Bland deltagarna på seminariet kommer det att finns både unga, lärare, ungdomsledare, beslutsfattare och forskare. Och vi hoppas att ni tillsammans ska diskutera kring ungas delaktighet och hur vi kan hjälpas åt för att öka ungas möjligheter att påverka i skolan och kommunen.

Välkommen med att lära dig mera om delaktighet och få träffa människor som jobbar med ungdomar och olika samhällsfrågor!

 

Seminariet är GRATIS för studerande/skolungdomar, så kom ihåg att ta med ditt studiekort.

 

#YesYouthCan #luppen15