Mikä on Nuorisokysely Luppen?

 

Nuorisokysely Luppen on kaksikielinen kysely joka kartoittaa nuorten osallisuutta, terveyttä ja elämänehtoja Pohjanmaalla. Kysely suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja on sen jälkeen suoritettu noin joka toinen vuosi (2007, 2010-2011 ja 2013). Seminaarilla esitetään analyysi kuluneista kymmenestä vuodesta.

Nuorisokysely on lasten ja nuorten kuulemisen työkalu. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Pohjanmaan nuorten elämänehdoista ja hyvinvoinnista ja antaa kouluille ja kunnille mahdollisuus parantaa toimintansa.

Kyselyyn vastaa seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla olevat oppilaat sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. Tuoreimpaan kyselyyn osallistui noin 3 600 nuorta viidestätoista eri kunnasta. Koulujen määrä oli 25. Kaiken kaikkiaan Nuorisokyselyyn on osallistunut yli 8 000 nuorta vuodesta 2005.

 

Nuorisokyselyn suorittaa Svenska Österbottens Ungdomsförbund yhteistyössä Åbo Akademin nuorisotutkijoiden kanssa. Rahoitus tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kautta.